Copyright 2023 - N.Bakopoulos & P.Messinis
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

"Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων στη γαλλική γλώσσα-σύνδεση με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας "

Υπεύθυνη καθηγήτρια : Πετρολέκα Αναστασία, ΠΕ05

Ο Όμιλος Γαλλικής Γλώσσας και Πολιτισμού με θέμα : " Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων στη γαλλική γλώσσα-σύνδεση με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας " υλοποιήθηκε από τον Οκτώβριο 2016 μέχρι το Μάιο 2017 (διάρκεια 44 ώρες), με τους εξής στόχους :

 1. ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών
 2. εξάσκηση στην κατανόηση και στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου
 3. εξοικείωση με τα διαφορετικά επίπεδα και είδη λόγου
 4. επαφή με το γαλλικό πολιτισμό
 5. προετοιμασία των μαθητών για τις εξετάσεις πιστοποίησης ΚΠγ

Από τους 12 μαθητές που δήλωσαν αρχικά εγγραφή, 9 συμπλήρωσαν τον απαραίτητο αριθμό παρουσιών.  Από αυτούς , 1 ήταν από την Γ΄, 4  από τη Β΄ και 4 από την Α΄ Γυμνασίου.

Καθώς το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών ήταν ανομοιογενές, από τον Οκτώβριο 2016 μέχρι και τον Ιανουάριο 2017, εστιάσαμε : α. στην εμπέδωση κάποιων συγκεκριμένων γλωσσικών πράξεων και  β. στη διδασκαλία στοιχειωδών και βασικών γραμματικών δομών πάντα μέσα από γραπτά ή /και ακουστικά κείμενα. Στη συνέχεια οι μαθητές εξασκήθηκαν στην τυπολογία των εξετάσεων (θέματα ΚΠγ από 2008-2016) στην κατανόηση & στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.

Οι γλωσσικές πράξεις / γλωσσικές λειτουργίες που διδάχθηκαν ήταν οι εξής :

 • Saluer et se présenter
 • Présenter qqn et identifier une personne (faire son portrait physique et parler de son caractère)
 • Parler de ses loisirs (son passe-temps, ses sports préférés)
 • Décrire (son appartement, sa chambre, sa ville, un paysage)
 • Inviter et proposer / accepter / refuser / s'excuser
 • Exprimer ses goûts et ses sentiments
 • Demander et donner son opinion
 • Raconter un événement
 • Appeler et répondre au téléphone
 • Parler de ses vacances
 • Demander son chemin, donner des directions

 Αναλυτικά οι δομές  που διδάχθηκαν ήταν οι εξής :

 • Articles définis, indéfinis, définis contractés et partitifs
 • La qualification : différence entre c'est et il/elle est
 • Adjectifs possessifs et démonstratifs
 • Les prépositions / locutions prépositives de lieu (à, en, sur, sous, devant, derrière, à côté de, près de, loin de, à gauche de, à droite de, entre...)
 • L'expression du temps (de...à, depuis, il y a, jusqu'à, pendant...)
 • Les prépositions devant les noms géographiques (pays/villes/ îles)
 • Interrogation et mots interrogatifs (adjectifs, adverbes et pronoms interrogatifs)
 • Adjectifs numéraux ordinaux et cardinaux
 • Formation du féminin et du pluriel
 • La négation et les contraires
 • Présent de l'indicatif (verbes du 1er, 2ème et 3ème groupe)
 • Passé Composé avec l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être
 • Futur Proche et Passé Récent
 • Impératif affirmatif et négatif / impératif des verbes pronominaux
 • Mots de liaison / connecteurs logiques (au début, puis, ensuite, enfin, pour finir)

Θεματικές ενότητες / lexique :

 • Portraits (physique, caractère)
 • Famille
 • Professions
 • Animaux
 • Logement: maison, meubles
 • Ecole : bâtiment, matières, profs, emploi du temps
 • Loisirs : sports, instruments de musique, sorties (restaurant, théâtre, cinéma, activités quotidiennes)
 • Vacances / voyages / déplacements (moyens de transport)
 • Achats (vêtements, prix, modes de paiement)
 • Alimentation (plats, recettes...)
 • Ville (commerces, bâtiments, services publics)

Από τους 9 μαθητές που παρακολούθησαν τον Όμιλο, οι 6 παρακάτω παρουσιάστηκαν στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΚΠγ και πέρασαν με επιτυχία το επίπεδο Α1 & Α2  (Μάιος 2017) :  

Θανοπούλου Αθηνά - Αλεξία

Κατσιγιάννης Φοίβος

Νικολακόπουλος Παναγιώτης

Παντελή Χρυσούλα

Πλώτα Μαργαρίτα

Τζεφριός Αναστάσιος

Ο μαθητής Ευθυμίου - Μούζουρας Ερμής  παρουσιάστηκε και πέτυχε στις εξετάσεις πιστοποίησης του DELF A1 στο Γαλλικό Ινστιτούτο (Μάιος 2017).

Δύο μαθητές δεν έλαβαν μέρος στις συγκεκριμένες εξετάσεις.

Αποτίμηση του Ομίλου :

 • Οι εξετάσεις πιστοποίησης ΚΠγ αποτέλεσαν ένα ισχυρό κίνητρο για τους μαθητές οι οποίοι απέκτησαν σημαντική εμπειρία στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησής τους (συνειδητοποίησαν τις γνώσεις τους, τα σημεία που υστερούσαν, τις δεξιότητες που έπρεπε να βελτιώσουν).
 • Ο περιορισμένος αριθμός μαθητών τούς έδωσε τη δυνατότητα να εξασκηθούν περαιτέρω στην κατανόηση και κυρίως στην παραγωγή προφορικού λόγου (παιχνίδια ρόλων, διάδραση).
 • Οι μαθητές εξασκήθηκαν ιδιαίτερα στην τυπολογία των εξετάσεων, και κατά συνέπεια η πρόοδος τους υπήρξε αδιαμφισβήτητη σε όλες τις δεξιότητες.
 • Οι μαθητές συνεργάστηκαν και δέθηκαν σε ομάδα.
 • Η επιτυχία των μαθητών στις εξετάσεις πιστοποίησης ενίσχυσε το αίσθημα της αυτοπεποίθησης τους και τους κινητοποίησε έτσι ώστε να συνεχίσουν την εκμάθηση της ξένης γλώσσας σ' ένα υψηλότερο επίπεδο.

Οφείλουμε, τέλος, να συγχαρούμε τους μαθητές για τη συνέπειά τους η οποία υπήρξε παραδειγματική κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς, για την προσήλωση τους στο στόχο τους, για τη συνεργασία τους και κυρίως για την επιτυχία τους στις εξετάσεις πιστοποίησης.

f t g