Copyright 2023 - N.Bakopoulos & P.Messinis

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΟΜΙΛΟΥ.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2016 – 2017

Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του ομίλου: Μπακόπουλος Νικόλαος. Η θεματική και το αντικείμενο του ομίλου ήταν: «Ένας ψηφιακός κόσμος γύρω μας».

Οι μαθητές/τριες  του γυμνασίου ανακάλυψαν και ανάπτυξαν δικά τους κυκλώματα, πραγματικών προβλημάτων (ηλεκτρονικό μέτρο, μετεωρολογικό σταθμό, ασανσέρ, μπάρα γκαράζ, έξυπνα φανάρια). Ο όμιλος απευθυνόταν σε μαθητές/τριες  όλων των τάξεων (Α, Β, Γ) με το μεγαλύτερο μέρος μαθητές/τριες  της Α’ τάξης.

Ο όμιλος ξεκίνησε να λειτουργεί στα μέσα του μήνα Οκτώβριου του 2016 και ολοκληρώθηκε το 2017 μετά από 24 δίωρες συναντήσεις. Οι μαθητές/τριες  ήρθαν σε επαφή με την λογική των ψηφιακών και αναλογικών κυκλωμάτων, στη συνέχεια εντόπισαν την χρήση τους στην εποχή μας που όλα γύρω είναι ψηφιακά. Είχαν εμπλοκή σε σημαντικό επίπεδο με τις κατηγορίες των ψηφιακών και αναλογικών ηλεκτρονικών.

Γνώρισαν τον μικροελεγκτή (Arduino), μια μητρική πλακέτα ανοικτού κώδικα, με ενσωματωμένο μικροελεγκτή και εισόδους/εξόδους. Τον μικροελεγκτή τον προγραμμάτισαν με τη γλώσσα Wiring. Ουσιαστικά πρόκειται για τη γλώσσα προγραμματισμού C++ και ένα σύνολο από βιβλιοθήκες, υλοποιημένες επίσης στην C++. Οι μαθητές/τριες από:

  • την Α τάξη δεν είχαν ξανάπρογραμματίσει, λιγότεροι από 4 ήξεραν πάρα πολύ λίγο το περιβάλλον scratch.
  • της Β είχαν προγραμματίσει ελάχιστα σε διαφορετικό περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού.
  • της Γ είχαν προγραμματίσει για μικρό χρονικό διάστημα σε περιβάλλον scratch και karel παρακολουθήσει τον όμιλο 2015-2016.

Το Arduino χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία για την ανάπτυξη ανεξάρτητων διαδραστικών αντικειμένων όπως: κυκλώματα με led,  με αισθητήρες, κινητήρες και  οθόνη lcd. Ανάπτυξαν με επιτυχία μικρά project όπως τα: μήνυμα SOS, ζάρια, φανάρια, έξυπνα φανάρια, μέτρηση απόστασης, μήνυμα σε οθόνη, Φώτο-ρυθμικό, αισθητήρα παρκαρίσματος, συναγερμό σπιτιού (login) και άλλα.  

Αναγνώρισαν σε πολύ καλό επίπεδο προγραμματιστικές δομές (ακολουθίας, επιλογής, επανάληψης) αναγνώρισαν την προέλευση τιμής από εξωτερική πηγή (αισθητήρα), και χειριστήκαν τους λογικούς τελεστές μέσα από την ανάπτυξη των project. Εργάστηκαν με αισθητήρες απόστασης, χρώματος, θερμοκρασίας, υγρασίας και πληκτρολόγιο. Έδωσαν κίνηση υπό συνθήκες σε μοτέρ, ρύθμισαν την ταχύτητα τους με μεταβαλλόμενη αντίσταση (ποτενσιόμετρο) και τέλος παρήγαγαν ήχους με κατάλληλο υλικό .

Ήταν εντυπωσιακή (παραπάνω από τα αναμενόμενα), λόγω της ηλικίας τους Α γυμνασίου, η προσέγγιση, η εμπλοκή και ο τρόπος με τον οποίο σχεδίασαν, κατασκεύασαν τα κυκλώματα, η σύνδεση του Arduino με τον υπολογιστή,  και στη συνέχεια ανέπτυξαν το κατάλληλο κώδικα με τον οποίο έδιναν λύση σε πραγματικά προβλήματα.

Αρχικά αναπτύχτηκαν κατευθυνόμενες δραστηριότητες (προβλήματα), στη συνέχεια άρχισαν να γίνονται πιο ελεύθερες με την εμπλοκή των μαθητών. Σε αρκετά σημεία Χρησιμοποιήθηκε και υλικό που είχε ήδη αναπτυχθεί και από υλικό που βρίσκεται στο διαδίκτυο.

Θεωρούμε ότι διαμορφώθηκε με επιτυχία η γνώση, οι ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες (skills), οι στάσεις και οι κοινωνικές δεξιότητες. Οι μαθητές/τριες υλοποίησαν κυκλώματα σε breadboard και προγραμμάτισαν (STEM) με τις θεωρητικές, και τις χειρωνακτικές δραστηριότητες. Κατάφεραν να κάνουν κολλήσεις με το κολλητήρι (Lcd οθόνες, αισθητήρες) μετρήσεις με το πολύμετρο. Οι μαθητές/τριες επίλυσαν πραγματικά προβλήματα από το πραγματικό κόσμο. Υπήρξε καλή συνεργασία μεταξύ των μελών των ομάδων.

Αντιλήφθηκαν από διαφορετική οπτική γωνία την λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή,. Απόκτησαν ιδιαίτερες γνώσεις ως προς τον προγραμματισμό υλικού. Ανέλυσαν, σχεδίασαν και υλοποίησαν κυκλώματα. Ανέπτυξαν απλά αλλά και σύνθετα κυκλώματα όπου στη συνέχεια τα προγραμμάτιζαν. Τους δόθηκαν προβλήματα τα οποία δίνονται σε εργαστήρια ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ε.Α.Π. και της σχολής μηχανικών Η/Υ.

Το μοναδικό πρόβλημα που εντοπίσαμε ήταν το πλήθος των μαθητών που ξεπερνούσε τους 15. Θεωρούμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε εμπλέξει τους μαθητές σε περισσότερα και πιο σύνθετα προβλήματα.

Τέλος δόθηκε το ερέθισμα για την κατασκευή του δικού τους ρομπότ (ελεύθερο θέμα) και την ανάπτυξη κατάλληλου λογισμικού που θα το υποστηρίζει.

Ο Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός του Ομίλου

Νικόλαος Μπακόπουλος

Πληροφορικός ΠΕ19 - M.Ed

f t g