Copyright 2023 - N.Bakopoulos & P.Messinis
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

"Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων στη γαλλική γλώσσα-σύνδεση με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας "

Υπεύθυνη καθηγήτρια : Πετρολέκα Αναστασία, ΠΕ05

Ο Όμιλος Γαλλικής Γλώσσας και Πολιτισμού με θέμα : " Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων στη γαλλική γλώσσα-σύνδεση με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας " υλοποιήθηκε από τον Οκτώβριο 2016 μέχρι το Μάιο 2017 (διάρκεια 44 ώρες), με τους εξής στόχους :

 1. ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών
 2. εξάσκηση στην κατανόηση και στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου
 3. εξοικείωση με τα διαφορετικά επίπεδα και είδη λόγου
 4. επαφή με το γαλλικό πολιτισμό
 5. προετοιμασία των μαθητών για τις εξετάσεις πιστοποίησης ΚΠγ

Από τους 12 μαθητές που δήλωσαν αρχικά εγγραφή, 9 συμπλήρωσαν τον απαραίτητο αριθμό παρουσιών.  Από αυτούς , 1 ήταν από την Γ΄, 4  από τη Β΄ και 4 από την Α΄ Γυμνασίου.

Καθώς το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών ήταν ανομοιογενές, από τον Οκτώβριο 2016 μέχρι και τον Ιανουάριο 2017, εστιάσαμε : α. στην εμπέδωση κάποιων συγκεκριμένων γλωσσικών πράξεων και  β. στη διδασκαλία στοιχειωδών και βασικών γραμματικών δομών πάντα μέσα από γραπτά ή /και ακουστικά κείμενα. Στη συνέχεια οι μαθητές εξασκήθηκαν στην τυπολογία των εξετάσεων (θέματα ΚΠγ από 2008-2016) στην κατανόηση & στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.

Οι γλωσσικές πράξεις / γλωσσικές λειτουργίες που διδάχθηκαν ήταν οι εξής :

 • Saluer et se présenter
 • Présenter qqn et identifier une personne (faire son portrait physique et parler de son caractère)
 • Parler de ses loisirs (son passe-temps, ses sports préférés)
 • Décrire (son appartement, sa chambre, sa ville, un paysage)
 • Inviter et proposer / accepter / refuser / s'excuser
 • Exprimer ses goûts et ses sentiments
 • Demander et donner son opinion
 • Raconter un événement
 • Appeler et répondre au téléphone
 • Parler de ses vacances
 • Demander son chemin, donner des directions

 Αναλυτικά οι δομές  που διδάχθηκαν ήταν οι εξής :

 • Articles définis, indéfinis, définis contractés et partitifs
 • La qualification : différence entre c'est et il/elle est
 • Adjectifs possessifs et démonstratifs
 • Les prépositions / locutions prépositives de lieu (à, en, sur, sous, devant, derrière, à côté de, près de, loin de, à gauche de, à droite de, entre...)
 • L'expression du temps (de...à, depuis, il y a, jusqu'à, pendant...)
 • Les prépositions devant les noms géographiques (pays/villes/ îles)
 • Interrogation et mots interrogatifs (adjectifs, adverbes et pronoms interrogatifs)
 • Adjectifs numéraux ordinaux et cardinaux
 • Formation du féminin et du pluriel
 • La négation et les contraires
 • Présent de l'indicatif (verbes du 1er, 2ème et 3ème groupe)
 • Passé Composé avec l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être
 • Futur Proche et Passé Récent
 • Impératif affirmatif et négatif / impératif des verbes pronominaux
 • Mots de liaison / connecteurs logiques (au début, puis, ensuite, enfin, pour finir)

Θεματικές ενότητες / lexique :

 • Portraits (physique, caractère)
 • Famille
 • Professions
 • Animaux
 • Logement: maison, meubles
 • Ecole : bâtiment, matières, profs, emploi du temps
 • Loisirs : sports, instruments de musique, sorties (restaurant, théâtre, cinéma, activités quotidiennes)
 • Vacances / voyages / déplacements (moyens de transport)
 • Achats (vêtements, prix, modes de paiement)
 • Alimentation (plats, recettes...)
 • Ville (commerces, bâtiments, services publics)

Από τους 9 μαθητές που παρακολούθησαν τον Όμιλο, οι 6 παρακάτω παρουσιάστηκαν στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΚΠγ και πέρασαν με επιτυχία το επίπεδο Α1 & Α2  (Μάιος 2017) :  

Θανοπούλου Αθηνά - Αλεξία

Κατσιγιάννης Φοίβος

Νικολακόπουλος Παναγιώτης

Παντελή Χρυσούλα

Πλώτα Μαργαρίτα

Τζεφριός Αναστάσιος

Ο μαθητής Ευθυμίου - Μούζουρας Ερμής  παρουσιάστηκε και πέτυχε στις εξετάσεις πιστοποίησης του DELF A1 στο Γαλλικό Ινστιτούτο (Μάιος 2017).

Δύο μαθητές δεν έλαβαν μέρος στις συγκεκριμένες εξετάσεις.

Αποτίμηση του Ομίλου :

 • Οι εξετάσεις πιστοποίησης ΚΠγ αποτέλεσαν ένα ισχυρό κίνητρο για τους μαθητές οι οποίοι απέκτησαν σημαντική εμπειρία στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησής τους (συνειδητοποίησαν τις γνώσεις τους, τα σημεία που υστερούσαν, τις δεξιότητες που έπρεπε να βελτιώσουν).
 • Ο περιορισμένος αριθμός μαθητών τούς έδωσε τη δυνατότητα να εξασκηθούν περαιτέρω στην κατανόηση και κυρίως στην παραγωγή προφορικού λόγου (παιχνίδια ρόλων, διάδραση).
 • Οι μαθητές εξασκήθηκαν ιδιαίτερα στην τυπολογία των εξετάσεων, και κατά συνέπεια η πρόοδος τους υπήρξε αδιαμφισβήτητη σε όλες τις δεξιότητες.
 • Οι μαθητές συνεργάστηκαν και δέθηκαν σε ομάδα.
 • Η επιτυχία των μαθητών στις εξετάσεις πιστοποίησης ενίσχυσε το αίσθημα της αυτοπεποίθησης τους και τους κινητοποίησε έτσι ώστε να συνεχίσουν την εκμάθηση της ξένης γλώσσας σ' ένα υψηλότερο επίπεδο.

Οφείλουμε, τέλος, να συγχαρούμε τους μαθητές για τη συνέπειά τους η οποία υπήρξε παραδειγματική κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς, για την προσήλωση τους στο στόχο τους, για τη συνεργασία τους και κυρίως για την επιτυχία τους στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

τίτλος:  «Ένας ψηφιακός κόσμος γύρω μας»

Διάρκεια:  24 Εβδομάδες

Η αλματώδης εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και η  ένταξη των διαφόρων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) δυστυχώς τόσο στην  καθημερινότητα όσο και στη διδακτική εξακολουθεί ένεκα αυτής της ταχύτατης εξέλιξης να συναντά ποικιλόμορφα προβλήματα. Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της εξέλιξης και της γνώσης. Αναγνωρίζουν ότι οι ΤΠΕ έχουν πολλές και θετικές επιδράσεις στη διδασκαλία και ότι αποτελούν ένα δυνατό εργαλείο στα χέρια κάθε γνώστη  εκπαιδευτικού. Η προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση θα μειώσει το ψηφιακό χάσμα και θα δώσει τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα σε όλους μας. Στην εποχή της διά βίου μάθησης, καθώς η κοινωνία εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς, η εκπαίδευση δεν μπορεί παρά να στοχεύει στη διαμόρφωση εκείνων των μαθητών-πολιτών που θα είναι ικανοί όχι μόνο να διαβάζουν, να κατέχουν συγκεκριμένες γνώσεις και ικανότητες, αλλά και να μαθαίνουν, επιλέγοντας τι θα μάθουν και τι πρέπει να διαβάσουν για να το μάθουν (L-Change Consotium, 2004).

Προσεγγίζοντας λοιπόν αυτή την  παραπάνω φιλοσοφία κατά το σχολικό έτος 2016-17 στο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών συγκροτήθηκε Όμιλος στην Πληροφορική με τίτλο «Ένας ψηφιακός κόσμος γύρω μας». Ο παραπάνω όμιλος  ξεκίνησε την λειτουργεία του τον Οκτώβριο του 20125 του προηγούμενου Σχολικού έτους 2015-16 και επεκτάθηκε λόγω μεγάλου όγκου αντικειμένου και κατά το τρέχον σχολικό έτος. Κατά την διάρκεια αυτού οι μαθητές ασχολήθηκαν περισσότερο με τον προγραμματισμό και το Software παρά με το υλικό  Hardware, με δεδομένο ότι την προηγούμενη σχολική χρονιά είχε δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό. Αυτό άλλωστε ήταν και η προϋπόθεση για να φτάσουμε σε αυτό. Δηλαδή να μπορούν οι μαθητές τόσο να αναγνωρίζουν όλα σχεδόν τα χρησιμοποιούμενα υλικά όσο και να είναι σε θέση να κατανοούν την αρχή λειτουργία τους. Επίσης κατά την διάρκεια αυτού του σχολικού έτους 2016-17 εμβάθυναν περισσότερο στην λογική των μικροελεγκτών και στην λογική τους. Προγραμμάτισαν στην ήδη γνωστή πλακέτα του Arduino και έδωσαν λύσεις αυτοματισμού μέσω αυτού σε διάφορα καθημερινά προβλήματα. Ο όμιλος ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία στις 26 Μαΐου του 2017. Κατά την όλη διάρκειά του πραγματοποιήθηκαν 24 δίωρες συναντήσεις.

Τόσο οι μαθήτριες όσο και οι μαθητές  που συμμετείχαν στον παραπάνω συγκροτημένο όμιλο πέρασαν από τη θεωρία στην πράξη, καθώς ήρθαν σε επαφή με μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρονικών εξαρτημάτων (ολοκληρωμένα κυκλώματα, sensors LED, φωτο-αντιστάσεις, ποτενσιόμετρα, φωτο-διόδους, πυκνωτές, κ.λπ.) που τα περισσότερα εξ αυτών πλαισιώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα και πλαισιώνουν τη λογική των ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Η ενασχόλησή τους με το εν λόγω αντικείμενο τους έδωσε το την ώθηση να εμπλακούν ενεργά και να «εντοπίσουν» τη χρήση και την λογική όλων αυτών των κυκλωμάτων, ψηφιακών και μη, που συχνά χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας.

Σημαντικό πλεονέκτημα απετέλεσε το γεγονός ότι υπήρξε σχετική μέριμνα για την έγκαιρη προμήθεια για κάθε έναν μαθητή ενός πλήρους σετ όλων των απαιτούμενων υλικών του Ομίλου. Αυτό αποτέλεσε και έναυσμα ενδιαφέροντος, αφού κάθε εκπαιδευόμενος μπορούσε να έχει με απτό τρόπο στα χέρια του έναν πραγματικό κόσμο των υλικών από τις συσκευές που χρησιμοποιεί καθημερινά.  

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των δύο ατόμων και στις πρώτες συναντήσεις ασχολήθηκαν με την αναγνώριση των υλικών, εξαρτημάτων, και κυκλωμάτων τα οποία θα συναντούσαν κατά την υπόλοιπη σχολική χρονιά.  Λόγω της ανομοιομορφίας στη σύνθεση του τμήματος (μαθητές προερχόμενοι και από τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου), έγινε σημαντική προσπάθεια από πλευράς του εκπαιδευτικού να ακολουθήσουν εξίσου την όλη διαδικασία όλοι οι εμπλεκόμενοι και τελικά ο στόχος επετεύχθη χωρίς ουσιαστικά να υπάρξουν προβλήματα. Είχαν εμπλοκή σε σημαντικό επίπεδο στις κατηγορίες των ψηφιακών και αναλογικών ηλεκτρονικών που συναντάμε στην ελεύθερη αγορά. Γνώρισαν έναν από τους δημοφιλέστερους μικροελεγκτές,  τον μικροελεγκτή Arduino. Πρόκειται για μια έτοιμη συναρμολογημένη και αρκετά απλή μητρική πλακέτα, με ενσωματωμένο σε αυτή τον παραπάνω μικροελεγκτή και η οποία  διαθέτει έναν ικανό αριθμό από έτοιμες εισόδους/εξόδους, που είναι απαραίτητες για την επικοινωνία κάθε μικροελεγκτή με τον έξω «πραγματικό» κόσμο μας.

Ο εν λόγω μικροελεγκτής χρησιμοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία για την ανάπτυξη ανεξάρτητων διαδραστικών αντικειμένων, όπως: κυκλώματα αυτοματισμού, κυκλώματα με ενδεικτικά LED, με κινητήρες, με αισθητήρες, με οδήγηση οθονών κ.λπ. Κατασκεύασαν και ανέπτυξαν με επιτυχία τον κώδικα σε διάφορα μικρά Project όπως: Κίνηση μικρού εκπαιδευτικού robot, ηχητικό και οπτικό, παιχνίδι τύχης με επιλογή χρήστη, έλεγχος συνθηκών σε μη προσπελάσιμο περιβάλλον ανθρώπων λόγω μόλυνσης, έξυπνο σπίτι με αναγνώριση ταυτότητας, έλεγχος φωτεινών πληροφοριακών επιγραφών, καθώς και διάφορα άλλα. Μέσα από την ανάπτυξη του εκάστοτε κώδικα των PROJECT  αναγνώρισαν σε πολύ καλό επίπεδο τις βασικές προγραμματιστικές δομές – ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ, ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ και ΕΠΙΛΟΓΗΣ και προσέγγισαν με θετικότερη ματιά την αλγοριθμική σκέψη.

Οι μαθητές προγραμμάτισαν τον εν λόγω μικροελεγκτή χρησιμοποιώντας το περιβάλλον της  γλώσσας Wiring. Ουσιαστικά, αυτό δεν ήταν τίποτε άλλο παρά η γλώσσα προγραμματισμού C++. Χρησιμοποίησαν ένα σετ από εντολές και ένα σύνολο από βιβλιοθήκες υλοποιημένες επίσης στην ίδια γλώσσα C++. Οι μαθητές από την Α΄ τάξη δεν είχαν ποτέ μέχρι σήμερα ασχοληθεί με τον προγραμματισμό, οι μαθητές όμως της Β΄ και της Γ΄ είχαν έρθει ήδη σε επαφή με περιβάλλον προγραμματισμού, καθώς είχαν παρακολουθήσει τον σχετικό Όμιλο κατά το σχολικό έτος 2014-15.Παρόλα αυτά, έδειξαν να μπορούν να ακολουθήσουν εξίσου καλά  με του υπόλοιπους, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Επισημαίνεται ότι η ανταπόκριση των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου, ανάλογα με την ηλικία τους ήταν εκπληκτική! Η προσέγγιση, η εμπλοκή και ο τρόπος με τον οποίο σχεδίασαν, κατασκεύασαν τα κυκλώματα, η σύνδεση και επικοινωνία του Arduino με τον Η/Υ, και η ανάπτυξη του κατάλληλου κώδικα-λογισμικού για το εκάστοτε αντίστοιχο Project. Αρχικά αναπτύχτηκαν κατευθυνόμενες δραστηριότητες από τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό και  στη συνέχεια άρχισαν να γίνονται περισσότερο  πολύπλοκες και δυναμικές με την εμπλοκή των μαθητών. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο και υλικό που είχε ήδη αναπτυχθεί και βρισκόταν αναρτημένο στο διαδίκτυο από άλλες ομάδες. Ο προγραμματισμός του συγκεκριμένου δημοφιλούς μικροελεγκτή ήδη αριθμεί πλείστα μέλη στο διαδίκτυο.

Θεωρούμε ότι αναπτύχθηκαν η γνώση, ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες (skills), στάσεις και κοινοτικές δεξιότητες με τις θεωρητικές και τις χειρωνακτικές δραστηριότητες υλοποίησης κυκλωμάτων σε breadboard - και την ανάπτυξη του κατάλληλου εκάστοτε λογισμικού. Οι μαθητές επίλυσαν πραγματικά προβλήματα από τις ανάγκες του καθημερινού κόσμου τους. Υπήρξε άψογη συνεργασία μεταξύ των μελών και των ομάδων. Αντιλήφθηκαν από διαφορετική οπτική γωνία τη λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Απόκτησαν ιδιαίτερες γνώσεις ως προς τον προγραμματισμό υλικού. Ανέλυσαν, σχεδίασαν και υλοποίησαν κυκλώματα. Ανέπτυξαν απλά αλλά και σύνθετα ψηφιακά κυκλώματα, όπου στη συνέχεια τα προγραμμάτιζαν. Τους δόθηκαν προβλήματα και εργαστηριακές ασκήσεις επιπέδου ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.)

Εν γένει:

Οι μαθητές εισήχθησαν στον κόσμο των ΤΠΕ εργαζόμενοι σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Εξάλλου οι ΤΠΕ λειτουργούν ως:

α) Εκπαιδευτικό εργαλείο για τη διδασκαλία και μάθηση όλων των μαθημάτων και

β) ως άμεσο επαγγελματικό εφόδιο για τους μαθητές με εμφανή αποτελέσματα.

Αρνητικά στοιχεία που εντοπίσθηκαν

Ο μεγάλος αριθμός συμμετοχής, για την δυναμικότητα της αιθούσης του εργαστηρίου πληροφορικής, φαίνεται να δυσχέρανε σχετικώς την όλη διαδικασία και ίσως με λιγότερες ομάδες ο όμιλος να είχε υλοποιήσει περισσότερα Project και να είχε εμβαθύνει και αναλύσει  διεξοδικότερα ορισμένα από  αυτά.

Με την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς παρουσιάστηκαν από κάθε ομάδα μαθητών ένα Project στους υπολοίπους. Η κάθε ομάδα ανέλυσε τόσο την λογική και την χρησιμότητα της κατασκευής τους, όσο και τις δυσκολίες που συνάντησαν κατά την  προσπάθεια υλοποίησής της, σε επίπεδο υλικού (Hardware) και σε επίπεδο κώδικα (Software). Το τελευταίο κομμάτι της παρουσίασης οι μαθητές το προσέγγισαν παιγνιώδες και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να απομυθοποιήσουν τον κόσμο των αλγορίθμων και του προγραμματισμού, αφού τελικώς μπορούσαν να έχουν στον δικό τους κόσμο μια  κατασκευή που «έπραττε με αυστηρούς κανόνες» αυτό που είχαν αρχικά υποθέσει.

Ο Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός του Ομίλου

Περικλής Μεσσήνης

Πληροφορικός ΠΕ19-20

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΟΜΙΛΟΥ.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2016 – 2017

Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του ομίλου: Μπακόπουλος Νικόλαος. Η θεματική και το αντικείμενο του ομίλου ήταν: «Ένας ψηφιακός κόσμος γύρω μας».

Οι μαθητές/τριες  του γυμνασίου ανακάλυψαν και ανάπτυξαν δικά τους κυκλώματα, πραγματικών προβλημάτων (ηλεκτρονικό μέτρο, μετεωρολογικό σταθμό, ασανσέρ, μπάρα γκαράζ, έξυπνα φανάρια). Ο όμιλος απευθυνόταν σε μαθητές/τριες  όλων των τάξεων (Α, Β, Γ) με το μεγαλύτερο μέρος μαθητές/τριες  της Α’ τάξης.

Ο όμιλος ξεκίνησε να λειτουργεί στα μέσα του μήνα Οκτώβριου του 2016 και ολοκληρώθηκε το 2017 μετά από 24 δίωρες συναντήσεις. Οι μαθητές/τριες  ήρθαν σε επαφή με την λογική των ψηφιακών και αναλογικών κυκλωμάτων, στη συνέχεια εντόπισαν την χρήση τους στην εποχή μας που όλα γύρω είναι ψηφιακά. Είχαν εμπλοκή σε σημαντικό επίπεδο με τις κατηγορίες των ψηφιακών και αναλογικών ηλεκτρονικών.

Γνώρισαν τον μικροελεγκτή (Arduino), μια μητρική πλακέτα ανοικτού κώδικα, με ενσωματωμένο μικροελεγκτή και εισόδους/εξόδους. Τον μικροελεγκτή τον προγραμμάτισαν με τη γλώσσα Wiring. Ουσιαστικά πρόκειται για τη γλώσσα προγραμματισμού C++ και ένα σύνολο από βιβλιοθήκες, υλοποιημένες επίσης στην C++. Οι μαθητές/τριες από:

 • την Α τάξη δεν είχαν ξανάπρογραμματίσει, λιγότεροι από 4 ήξεραν πάρα πολύ λίγο το περιβάλλον scratch.
 • της Β είχαν προγραμματίσει ελάχιστα σε διαφορετικό περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού.
 • της Γ είχαν προγραμματίσει για μικρό χρονικό διάστημα σε περιβάλλον scratch και karel παρακολουθήσει τον όμιλο 2015-2016.

Το Arduino χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία για την ανάπτυξη ανεξάρτητων διαδραστικών αντικειμένων όπως: κυκλώματα με led,  με αισθητήρες, κινητήρες και  οθόνη lcd. Ανάπτυξαν με επιτυχία μικρά project όπως τα: μήνυμα SOS, ζάρια, φανάρια, έξυπνα φανάρια, μέτρηση απόστασης, μήνυμα σε οθόνη, Φώτο-ρυθμικό, αισθητήρα παρκαρίσματος, συναγερμό σπιτιού (login) και άλλα.  

Αναγνώρισαν σε πολύ καλό επίπεδο προγραμματιστικές δομές (ακολουθίας, επιλογής, επανάληψης) αναγνώρισαν την προέλευση τιμής από εξωτερική πηγή (αισθητήρα), και χειριστήκαν τους λογικούς τελεστές μέσα από την ανάπτυξη των project. Εργάστηκαν με αισθητήρες απόστασης, χρώματος, θερμοκρασίας, υγρασίας και πληκτρολόγιο. Έδωσαν κίνηση υπό συνθήκες σε μοτέρ, ρύθμισαν την ταχύτητα τους με μεταβαλλόμενη αντίσταση (ποτενσιόμετρο) και τέλος παρήγαγαν ήχους με κατάλληλο υλικό .

Ήταν εντυπωσιακή (παραπάνω από τα αναμενόμενα), λόγω της ηλικίας τους Α γυμνασίου, η προσέγγιση, η εμπλοκή και ο τρόπος με τον οποίο σχεδίασαν, κατασκεύασαν τα κυκλώματα, η σύνδεση του Arduino με τον υπολογιστή,  και στη συνέχεια ανέπτυξαν το κατάλληλο κώδικα με τον οποίο έδιναν λύση σε πραγματικά προβλήματα.

Αρχικά αναπτύχτηκαν κατευθυνόμενες δραστηριότητες (προβλήματα), στη συνέχεια άρχισαν να γίνονται πιο ελεύθερες με την εμπλοκή των μαθητών. Σε αρκετά σημεία Χρησιμοποιήθηκε και υλικό που είχε ήδη αναπτυχθεί και από υλικό που βρίσκεται στο διαδίκτυο.

Θεωρούμε ότι διαμορφώθηκε με επιτυχία η γνώση, οι ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες (skills), οι στάσεις και οι κοινωνικές δεξιότητες. Οι μαθητές/τριες υλοποίησαν κυκλώματα σε breadboard και προγραμμάτισαν (STEM) με τις θεωρητικές, και τις χειρωνακτικές δραστηριότητες. Κατάφεραν να κάνουν κολλήσεις με το κολλητήρι (Lcd οθόνες, αισθητήρες) μετρήσεις με το πολύμετρο. Οι μαθητές/τριες επίλυσαν πραγματικά προβλήματα από το πραγματικό κόσμο. Υπήρξε καλή συνεργασία μεταξύ των μελών των ομάδων.

Αντιλήφθηκαν από διαφορετική οπτική γωνία την λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή,. Απόκτησαν ιδιαίτερες γνώσεις ως προς τον προγραμματισμό υλικού. Ανέλυσαν, σχεδίασαν και υλοποίησαν κυκλώματα. Ανέπτυξαν απλά αλλά και σύνθετα κυκλώματα όπου στη συνέχεια τα προγραμμάτιζαν. Τους δόθηκαν προβλήματα τα οποία δίνονται σε εργαστήρια ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ε.Α.Π. και της σχολής μηχανικών Η/Υ.

Το μοναδικό πρόβλημα που εντοπίσαμε ήταν το πλήθος των μαθητών που ξεπερνούσε τους 15. Θεωρούμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε εμπλέξει τους μαθητές σε περισσότερα και πιο σύνθετα προβλήματα.

Τέλος δόθηκε το ερέθισμα για την κατασκευή του δικού τους ρομπότ (ελεύθερο θέμα) και την ανάπτυξη κατάλληλου λογισμικού που θα το υποστηρίζει.

Ο Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός του Ομίλου

Νικόλαος Μπακόπουλος

Πληροφορικός ΠΕ19 - M.Ed

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΙΛΟΥ 2016-2017

«ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ»

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί :

Στεφανίδη Χρυσούλα ΠΕ08-Καμπύλης Νικόλαος ΠΕ11

 

Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2016-2017 πραγματοποιήθηκε ο όμιλος «Εικαστικές Τέχνες και Αθλητισμός» όπου ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι μαθητές παρακολούθησαν με συνέπεια τον όμιλο, συνεργάστηκαν και δημιούργησαν.

Η πρώτη μας συνάντηση πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο μαθητικό εικαστικό εργαστήριο «Διαβιώνοντας μαζί, μέσα σε πολιτισμικά διαφορετικές κοινωνίες: Σεβασμός, διάλογος, αλληλεπίδραση» για την δημιουργία σελιδοδεικτών που υλοποιήθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών.  Στις επόμενες συναντήσεις συνδέσαμε τις εικαστικές τέχνες με τον αθλητισμό. Αρχικά σχέδια και προσχέδια με διαφορετικές κινήσεις και αθλήματα οδήγησαν στην δημιουργία ανθρώπινων σωμάτων από αλουμίνιο για να διακοσμήσουν τους χώρους του σχολείου. Ασχοληθήκαμε με κατασκευές και δημιουργίες χριστουγεννιάτικες, χρησιμοποιήσαμε ξύλινες παλέτες για την δημιουργία χριστουγεννιάτικων δέντρων για τις τάξεις του σχολείου και ρόδες αυτοκίνητων για την δημιουργία καθισμάτων. Επίσης δημιουργήσαμε γύψινες μάσκες, διακοσμήσαμε πασχαλινές λαμπάδες, καθώς και ζωγραφίσαμε ένα τοίχο. Συμμετείχαμε με το «δέντρο των συναισθημάτων» στην μαθητική ομαδική έκθεση στην Αγορά Αργύρη από την Ένωση Εικαστικών Μαθημάτων «Χρώματα- Συναισθήματα- Αποτυπώματα» όπου οι επισκέπτες είχανε την δυνατότητα να γράψουνε τα συναισθήματα τους και να τα τοποθετήσουν στο δέντρο. Αυτές υπήρξαν κάποιες από τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν όλη την χρονιά.

Η ομάδα του ομίλου πραγματοποιούσε τις συναντήσεις κάθε Τρίτη 13.15-15.00.

Παραδοτέα:

Α) Έκθεση Ομίλου

Β)Cd με

 • Φωτογραφίες από τη δημιουργία γύψινης μάσκας
 • Φωτογραφίες από διάφορες κατασκευές
 • Φωτογραφίες από χριστουγεννιάτικες κατασκευές
 • Φωτογραφίες από τη ζωγραφική στους τοίχους του σχολείου
 • Φωτογραφίες από τη διακόσμηση πασχαλινών λαμπάδων
 • Φωτογραφίες από τη συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εικαστικής Δημιουργίας «Ούτε θύτης ούτε θύμα»
 • Φωτογραφίες από τη συμμετοχή με τον όμιλο στο μαθητικό εικαστικό εργαστήριο «Διαβιώνοντας μαζί, μέσα σε πολιτισμικά διαφορετικές κοινωνίες: Σεβασμός, διάλογος, αλληλεπίδραση» δημιουργία σελιδοδεικτών που πραγματοποιήθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών 12-10-2017
 • Φωτογραφίες από τη Μαθητική έκθεση στην Αγορά Αργύρη από την Ένωση Εικαστικών Μαθημάτων «Χρώματα- Συναισθήματα- Αποτυπώματα» όπου συμμετείχαν οι μαθητές του ομίλου με το διαδραστικό έργο «Δέντρο των συναισθημάτων» Μάιος 2017

Οι εκπαιδευτικοί

Στεφανίδη Χρυσούλα ΠΕ08 M.F.A.

Καμπύλης Νικόλαος ΠΕ11 M.Ed.

f t g