• Προτυπο Γυμνάσιο Πατρών

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2021 - Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών

αποτελέσματα εισαγωγής μαθητών 2020-21

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΩΝ 08-09-2020 ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Β' και Γ' ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ για το Σχ. Ετος  2020-21  

       

     Σήμερα ημέρα Τρίτη (08-09-2020) στο Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών διενεργήθηκαν οι εξετάσεις για την εισαγωγή ενός/μιας (1) μαθητή/τριας στην Β΄ Τάξη Γυμνασίου και για την εισαγωγή ενός/μιας (1)  μαθητή/τριας στην Γ΄ Τάξη Γυμνασίου.
Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε ολόκληρο τον σχετικό πίνακα κατάταξης.
 
 
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
 
   ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ  Α'  Τάξη  Γυμνασίου σχ. έτους 2020-21 
 
ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ   
          

       Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες με βάση τον γενικό συνολικό πίνακα κατάταξης που ανακοινώθηκε στις 2-7-2020 από την Επιστημονική Επιτροπή Προτύπων και  Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) και αναρτήθηκε την ίδια μέρα στην παρούσα ιστοσελίδα, καθώς επίσης και από τα αποτελέσματα της κλήρωσης των ισοβαθμούντων, που διενεργήθηκε σήμερα ημέρα Παρασκευή 03-07-2020 και ώρα 12:00 μ.μ. LT,   στο Σχολείο μας (Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών) προκύπτει ο τελικός πίνακας των 60 μαθητών/-τριών που εισάγονται στην Α' Τάξη Γυμνασίου του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ για το σχ. έτος 2020-21

Επίσης η ίδια κλήρωση ανέδειξε και 6 επιλαχόντες/-χουσες  για το ίδιο σχ. έτος.  Διευκρινίζεται ότι η σειρά κατάταξης στον παρακάτω σχετικό πίνακα των επιλαχόντων/-χουσών εμφανίζεται ακριβώς με την σειρά με την οποία κληρώθηκαν.

Δείτε όλους τους πίνακες στους παρακάτω συνδέσμους:

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
 
      Οι γονείς-κηδεμόνες των εξήντα (60) μαθητών/-τριών που περιλαμβάνονται στον παραπάνω τελικό πίνακα εισακτέων και θα φοιτήσουν στο Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία του Σχολείου ('Αθω και Αξαρλιάν 1) με την έναρξη του νέου Σχολικού έτους, στις πρώτες μέρες λειτουργίας της γραμματείας, για τη διαδικασία μετεγγραφής των παιδιών τους στο Σχολείο μας
 
Σημείωση     
Σας ενημερώνουμε ότι κατά τους θερινούς μήνες ΙΟΥΛΙΟ και ΑΥΓΟΥΣΤΟ το Σχολείο μας θα παραμείνει ανοιχτό κάθε Τρίτη από 09 π.μ.  έως 13:30 μ.μ. για την εξυπηρέτηση σας.
 
Καλό καλοκαίρι...
  
f t g m