Copyright 2023 - N.Bakopoulos & P.Messinis
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

        

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20 πληροφορικής, που υπηρετούν στα Γυμνάσια αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, να συμμετάσχουν στην ημερίδας ενημέρωσης για τον Διαγωνισμό blogs Like – Dislike.

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από τον σχολικό σύμβουλο της πληροφορικής Π.Ε. Αχαΐας – Ηλείας κ. Μπίρμπα Θεόδωρο και το Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών (Αγ. Γεώργιο Λάγγουρα) με εκπροσώπους τον Πρόεδρο του Ε.Π.Ε.Σ. κ. Ξυδόπουλο Γεώργιο, τη σχολική σύμβουλο μέλος του Ε.Π.Ε.Σ. κα. Ψυχογυιοπούλου Παναγιώτα, τον Δ/ντη κ. Καμπύλη Νικόλαο και τους καθηγητές πληροφορικής κ. Μεσσήνη Περικλή και κ. Μπακόπουλο Νικόλαο.

Η ημερίδα θα υλοποιηθεί την Παρασκευή, 3-11-2017 στο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

ΩΡΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

11:45 - 12:00

Προσέλευση - Χαιρετισμοί

κ. Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας

κ. Σοφία Π. Χριστοπούλου

 Προϊσταμένη Επιστημ. – Παιδαγ. Καθοδήγησης ΔΕ Δυτ. Ελλάδας

κ. Νικόλαος Καμπύλης

Δ/ντης του Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών

Οι εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ19-20 (Πληροφορικής) που υπηρετούν στα Γυμνάσια  αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

12:00 – 12:30

Διαγωνισμός blogs Like – Dislike

κ. Μπίρμπας Θεόδωρος

Σχ. Σύμβουλος ΠΕ 19 Π.Ε. Αχαΐας – Ηλείας

12:30 – 13:00

Τεχνικά χαρακτηριστικά της δράσης Like-Dislike

κ. Περικλής Μεσσήνης Εκπαιδευτικός ΠΕ20

13:00 – 13:30

“Διαχείριση WordPress Ανάπτυξη Like-Dislike”

κ. Νικόλαος Μπακόπουλος Εκπαιδευτικός ΠΕ19

13:30 – 14:00

«Like – Dislike,  Αποδεκτό – μη αποδεκτό»: παρατηρώ, σχολιάζω, δημιουργώ, αναρτώ αναδεικνύοντας το καλό και το ωραίο και επισημαίνοντας το κακό και το άσχημο...

κ. Παναγιώτα  Ψυχογυιοπούλου

Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02 και μέλος του Ε.Π.Ε.Σ. του ΠΣΠ

Επισημαίνεται ότι οι μετακινήσεις των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθούν χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι :

Η βιωματική εμπειρία των μαθητών στην κατασκευή ιστοτόπων blogs, αλλά και η ενεργοποίηση των μαθητικών κοινοτήτων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, σε σχέση με την μαθητική ζωή και το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται. 

Στόχοι του διαγωνισμού θεωρούνται:

 1. Οι μαθητικές κοινότητες των γυμνασίων της Αχαΐας και Ηλείας να αποκτήσουν ιστότοπο blog.
 2. Οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες σχετικές με την ψηφιακή αφήγηση θεμάτων άμεσου και καθημερινού ενδιαφέροντος.
 3. Η ανάπτυξη των συμμετοχικών διαδικασιών των σχολικών κοινοτήτων  μέσα από την ανάδειξη του πρέπει ή δεν πρέπει, του καλού ή του κακού, του ωραίου ή του άσχημου, στην κατεύθυνση   της επισήμανσης   των  προβλημάτων ως πρώτο βήμα για την επίλυσή τους .
 4. Η ανάπτυξη κουλτούρας υπευθυνότητας, σχετικής με την προβολή θεμάτων στο διαδίκτυο με γνώμονα το σεβασμό στον επισκέπτη του ιστοχώρου.

Διαδικασία διαγωνισμού «Like  - Dislike,  Αποδεκτό – μη αποδεκτό»

α) Οι μαθητικές κοινότητες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα δημιουργήσουν και θα αναρτήσουν blog (wordpress) στο server του Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών.

β) Η κάθε μαθητική κοινότητα θα οργανωθεί σε τρείς ομάδες, την ομάδα τεχνικής υποστήριξης και αναρτήσεων του blog,  την ομάδα συγγραφής των εργασιών, και την ομάδα ελέγχου νομιμότητας των εργασιών. Κάθε ανάρτηση θα γίνεται υπό την εποπτεία υπεύθυνου εκπαιδευτικού ο οποίος θα ορισθεί από την σχολική μονάδα και θα συνεργάζεται με την ομάδα ελέγχου νομιμότητας.

γ) Στον τίτλο του blog θα αναγράφεται η μαθητική κοινότητα του Γυμνασίου και ως κύριο θέμα θα έχει τον τίτλο του διαγωνισμού «Like- Dislike,  Αποδεκτό – μη αποδεκτό» και εκεί θα αναρτώνται οι εργασίες τους.

δ) Οι εργασίες θα αναφέρονται σε θέματα της καθημερινής ζωής των μαθητών στο σχολείο και στο τοπικό τους κοινωνικό περίγυρο, που είναι αρεστά και αποδεκτά, ή άσχημα και μη αποδεκτά, από αυτούς και το κοινωνικό σύνολο.

ε) Η εργασία μπορεί να είναι κείμενο, φωτογραφία με τον αντίστοιχο σχολιασμό, video με αφήγηση ή μη, ή  συνδυασμός των ανωτέρω.

στ) Οι εργασίες των μαθητικών κοινοτήτων των Γυμνασίων που θα ληφθούν υπόψη για τον διαγωνισμό θα είναι αυτές που θα αναρτηθούν μέχρι την 31 Απριλίου του 2018. 

ζ) Τα blogs των Γυμνασίων θα αξιολογηθούν ως προς την γενικότερη εμφάνιση, το περιεχόμενο, την πρωτοτυπία, το πλήθος των αναρτήσεων και τον αριθμό των διαφορετικών θεμάτων που έχουν συμπεριλάβει.

η) Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν άμεσα, και θα βραβευθούν τα τρία πρώτα blogs σε ημερίδα, που θα ορισθεί με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους:

Ξυδόπουλο Γεώργιο (Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών – Πρόεδρος του Ε.Π.Ε.Σ. του Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών).

Μπίρμπα Θεόδωρο (Σχολικός σύμβουλος Πληροφορικής Π.Ε. Αχαΐας – Ηλείας).

Ψυχογιοπούλου Παναγιώτα (Σχολική σύμβουλος Φιλόλογος Π.Ε. Αχαΐας)

Καμπύλη Νικόλαο (Διευθυντής του Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών).

Μπακόπουλο Νικόλαο (Εκπαιδευτικός  ΠΕ 19 του Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών)

Μεσσήνη Περικλή (Εκπαιδευτικός  ΠΕ 20 του Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών)

Η δήλωση συμμετοχής γίνεται στην διεύθυνση https://goo.gl/forms/GGotzSkn5J8N4eP23. Στην δήλωση θα καταγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία όπως, η μαθητική κοινότητα του Γυμνασίου, ο Διευθυντής του σχολείου, και ο υπεύθυνος καθηγητής του blog (κατά προτίμηση πληροφορικής) κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την διεξαγωγή της ημερίδας.

                                                                                      Με εκτίμηση

                                                                              Από την οργανωτική επιτροπή.

                                                                                          Δρ. Θεόδωρος Μπίρμπας

 

                                                                    Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής

                                                                               Π.Ε. Αχαΐας, Ηλείας

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

1ης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ:

«  ΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΩΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ »

Η Επιστημονική Εταιρεία «European School Radio» μαζί με το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών, το Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών, το 20ο Γυμνάσιο Πατρών, το Γυμνάσιο Βραχνεΐκων Πατρών και το Γραφείο Σχολικού Συμβούλου 9ης Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, διοργανώνουν  Πανελλήνια Ημερίδα με θέμα:

«ΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΩΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ»

 

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας .  Οι εργασίες της θα πραγματοποιηθούν στη Πάτρα, την Παρασκευή 1 και το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου  2017  στο Επιμελητήριο Αχαΐας (την Παρασκευή 1/12) και στο Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Πατρών (το Σάββατο 2/12). Το ακριβές πρόγραμμα της διημερίδας θα ανακοινωθεί σύντομα.

 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

Σκοπός της Διημερίδας είναι να αναδείξει τη σημασία και την αξία του μαθητικού ραδιοφώνου ως διδακτικού, εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού εργαλείου παράλληλα με τον ψυχαγωγικό και ενημερωτικό του ρόλο καθώς και την σημαντική δουλειά που γίνεται στα σχολεία με την παραγωγή μαθητικών ραδιοφωνικών εκπομπών υψηλού επιπέδου με τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας European School Radio.

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η παρουσίαση της ανάγκης ανάπτυξης του μιντιακού γραμματισμού στους μαθητές και τις μαθήτριες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η συζήτηση σχετικά με την ανάπτυξη των ψηφιακών, προσωπικών αλλά και κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από την ενασχόληση με το μαθητικό ραδιόφωνο αλλά και η παρουσίαση καλών πρακτικών και δράσεων από εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 Άξονες της Ημερίδας είναι:

 1. Η ανάδειξη της αξίας του μαθητικού ραδιοφώνου ως εργαλείου στην εκπαίδευση.
 2. Η διάχυση των αποτελεσμάτων της λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας European School Radio μετά και τη συνεργασία με το ΙΤΥΕ/ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Nestor.
 3. Η παρουσίαση καλών πρακτικών με τη χρήση του μαθητικού ραδιοφώνου στο σχολείο.
 4. Η συμμετοχή εκπαιδευτικών σε εργαστήρια σχετικά με τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας European School Radio και την παραγωγή ραδιοφωνικών μηνυμάτων και εκπομπών.

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Στελέχη της εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
 • Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ
 • Μαθητές
 • Γονείς
 • Φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εκπαίδευσης

Η διημερίδα θα συμπεριλάβει:

 • Κεντρικές ομιλίες
 • Παράλληλες συνεδρίες με παρουσιάσεις καλών πρακτικών
 • Εργαστήρια

 

 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Η Οργανωτική Επιτροπή καλεί όσους και όσες επιθυμούν να συμμετέχουν στις παρουσιάσεις διδακτικών προτάσεων και καλών πρακτικών σε σχέση με τη χρήση του μαθητικού ραδιοφώνου να συμπληρώσουν και να αποστείλουν τη σχετική φόρμα...............:στον σύνδεσμοΕΔΩ

               

Επίσης καλεί όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν σε εργαστήρια σχετικά με τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας European School Radio και την παραγωγή ραδιοφωνικών μηνυμάτων και εκπομπών, να συμπληρώσουν και να αποστείλουν τη σχετική φόρμα: ..............:στον σύνδεσμο ΕΔΩ

               

Σημαντικές Ημερομηνίες

 • 1η Ανακοίνωση της διημερίδας: 24 Οκτωβρίου 2017
 • Προθεσμία υποβολής παρουσίασης διδακτικής πρότασης και/ή καλής πρακτικής : 24 Νοεμβρίου 2017
 • Προθεσμία εγγραφής σε εργαστήριο: 24 Νοεμβρίου 2017 (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)
 • Ανακοίνωση του προγράμματος της διημερίδας: 27 Νοεμβρίου 2017
 • Διεξαγωγή της Διημερίδας: Παρασκευή 1 και το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017 

Σχετικά με τις παρουσιάσεις διδακτικών προτάσεων και καλών πρακτικών:

 • Θα πρέπει να αφορούν τη χρήση και αξιοποίηση του μαθητικού ραδιοφώνου, είτε διαδικτυακού, είτε συμβατικού (FM),  είτε στην τάξη στα πλαίσια μαθηματος/ων, είτε σε πρόγραμμα.
 • Δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 10 λεπτά.

Εγγραφές συμμετεχόντων

 • Η συμμετοχή στην διημερίδα είναι δωρεάν.
 • Στους όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται:
 • Ο φάκελος της διημερίδας
 • Βεβαίωση Συμμετοχής
 • Καφές και αναψυκτικά στα διαλείμματα.

Εγγραφή χρειάζεται μόνο για τις παρουσιάσεις των διδακτικών προτάσεων και των καλών πρακτικών και τη συμμετοχή στα εργαστήρια, και θα δοθούν και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις.

 

 

 

περισσότερα στην... ιστοσελίδα ....της Ημερίδας

 

f t g