• Προτυπο Γυμνάσιο Πατρών

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2022 - Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών

Εργαστήρια Δεξιοτήτων Δράσεις της Πρώτης τάξης του Πρότυπου Γυμνασίου Πατρών

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Στα πλαίσια δράσης του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων της πρώτης τάξης του Προτύπου Γυμνασίου Πατρών μαζεύτηκαν συσκευασίες που υπό άλλες συνθήκες θα κατέληγαν στα σκουπίδια οι οποίες έγιναν..

διαβάστε το ηλεκτρονικό βιβλίο μας από εδώ

f t g m