• Προτυπο Γυμνάσιο Πατρών

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2022 - Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών

Η ΑΡΧΑIΑ ΕΛΛΗΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Η ΑΡΧΑIΑ ΕΛΛΗΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ  ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 

Εναλλακτική προσέγγιση  γραμματικού φαινομένου: ΑΟΡΙΣΤΟΣ  Β΄

Μανωλοπούλου  Σοφία

 

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σενάριο διδασκαλίας μίας ενότητας στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. Στο πλαίσιο του ευρύτερου σεναρίου προτείνεται μία καινοτόμος διδασκαλία, που εστιάζεται στην εναλλακτική προσέγγιση γραμματικού φαινομένου.

Η διδασκαλία του γραμματικού φαινομένου (ΑΟΡΙΣΤΟΣ  Β΄) υλοποιείται μέσω του  θεατρικού  παιχνιδιού. Η γνωριμία–εξοικείωση με τύπους του Αορίστου β’ πραγματοποιείται μέσα από «πλαστό» κείμενο (σκόπιμα διαμορφωμένο και προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του νέου διδακτικού αντικειμένου). Η θεατρικότητα παράλληλα με τη χρήση «αρχαΐζοντος» λόγου συνιστούν καινοτόμο διδακτική πρακτική που προκαλεί την προσοχή των μαθητών/τριών και διατηρεί αμείωτο  το ενδιαφέρον τους μέχρι την ολοκλήρωση της διδασκαλίας.

 

 

f t g m