• Πειραματικό Γυμνάσιο Πάτρας

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2017 - N.Bakopoulos & P.Messinis - Binary Options Design

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης μαθητή για τη Β΄ τάξη του Π.Γ.Π.

 

Το Ε.Π.Ε.Σ. του Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών,  έχοντας υπόψη την με αριθμό 63619/Δ6/2016/ (ΦΕΚ 1367/21-04-2017) Υ.Α., σχετική με την εισαγωγή μαθητών στα Π&Π Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-18, προκηρύσσει  μια (1) θέση μαθητή για τη Β΄ Τάξη. Η διαδικασία κάλυψης της κενής θέσης  καθορίζεται από την παραπάνω αναφερόμενη Υ.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μαθητών καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στη γραμματεία του Π.Γ.Π. από την Παρασκευή 22-09-2017 έως και την Τετάρτη 27-09-2017 από 08:30 π.μ. έως 12:30μ.μ.

Η κλήρωση για την κάλυψη της κενής θέσης μαθητή, εφόσον οι  σχετικές αιτήσεις είναι περισσότερες από μία, θα διενεργηθεί την Τετάρτη 27-09-2017 στις 13:00μ.μ. στη γραμματεία του σχολείου.

                                                                                                                         Για το Ε.Π.Ε.Σ.                                                                                                              

                                                                                                                              Ο Δ/ντής

                                                                                                                      Νικόλαος Καμπύλης

 

 

==================================================================================================

 
 
Welcome to our Experimental School
 
First Well Come
 

 Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν...

  The future belongs to those who prepare it...

L'avenir appartient à ceux qui le préparent...

Die Zukunft gehört denen, die es vorbereiten ...

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

 

 

 

 

    

 

f t g